ფარმა-საწყობის პროექტი

  • კლიენტი: CIS-PHARMA & Wellfare LTD
  • ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
  • შემსრულებელი: გენერალური კონტრაქტორი, Mekan Construction
  • პროექტის მოკლე აღწერა: Mekan Construction-მა უზრუნლველყო სასაწყობო ობიექტის პროექტის ეპოქსიდური იატაკის, საოფისე ოთახების, სასადილო დარბაზისა და თაროების სისტემების მოწყობა GDP სერთიფიკატის სტანდარტების მიხედვით.